Bazı insanlar olmasını ister bazıları olmasını bekler bazıları ise oldurur ingilizcesi